Generic filters
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Info

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe aasta tagant ilmuv artiklite kogumik, mis peegeldab ja mõtestab Eesti ühiskonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ja võimalikke arengusuundi.

Tunnustatud teadlaste koostööna valmiv põhjalik aruanne panustab tõenduspõhise poliitika kujundamisse ning sellest kantud mõtteviiside ja teaduse populariseerimisse.

Eesti inimarengu aruanne lähtub ÜRO väljaantavast rahvusvahelisest inimarengu indeksist ja raportist.

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud alates 1995. aastast.
SA Eesti Koostöö Kogu annab kogumikku välja alates 2006. aastast.

Digitaalse aruande tekstid ja joonised koos avatud alusandmetega on aadressil 2023.inimareng.ee.
Digitaalse aruande koostamisel on kasutatud WordPress veebihaldustarkvara.

Trükisena on Eesti inimarengu aruanne kätte saadav nii Apollo kui Rahva Raamatu poodides.

Soovitatav viide allikale:
Sisask, M. (toim) 2023. Eesti inimarengu aruanne 2023. Vaimne tervis ja heaolu. Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu. 2023.inimareng.ee
https://doi.org/10.58009/aere-perennius0043

Peatoimetaja: Merike Sisask
Retsensent: Marju Lauristin
Assistendid: Kristina Šadeiko-Liiva ja Ragne Õitspuu
Keeletoimetaja: Hille Saluäär (Refiner Translations OÜ)
Viidete korrektuur ja tõlge: Refiner Translations OÜ
Kujundus: Disainikorp OÜ
Illustratsioonid: Karel Korp
Fotode autoriõigused: Kiur Kaasik (Delfi), Gustavo Fring (Pexels),
Annela Samuel, Urmas Luik, Jaanus Tepomees, Aron Urb
Digitaalne aruanne: Maarja-Leena Saar ja MK Arvuti OÜ

Trükk: AS Printon
Väljaandja: SA Eesti Koostöö Kogu, 2023
Autoriõigused: autorid ja SA Eesti Koostöö Kogu
Toetajad: Sotsiaalministeerium, Tallinna Ülikool

ISBN 978-9916-4-1288-6

Varasemad aruanded:
Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ 2020.inimareng.ee
Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 „Eesti rändeajastul“ 2017.inimareng.ee

Varasemaid aruandeid vaata siit https://kogu.ee/varasemad-inimarengu-aruanded/

Eesti Koostöö Kogu sotsiaalmeediakanalid:
Facebook – facebook.com/EestiKoostooKogu
LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/eesti-koostöö-kogu-estonian-cooperation-assembly/

Eesti Koostöö Kogu
Sotsiaalministeerium
Talinna Ülikool
Skip to content